Logo Gminy Tuchomie

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 r.

W związku z art. 9oa ust.5 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w załączniku przedstawiamy dane na temat ilości odpadów, jakie w okresie od 01.01. – 31.12.2023r. zostały poddane procesom odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania.

Pliki do pobrania:

Sprawozdanie - Gmina Tuchomie cały 2023r.pdf
Format: pdf, 712.39 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności