Logo Gminy Tuchomie

Strzelnica wirtualna w Tuchomiu już OTWARTA

Dnia 11 listopada 2023 r. podczas tegorocznych obchodów 105 – rocznicy odzyskania przez Polska niepodległości dokonano uroczystego otwarcia strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół w Tuchomiu, ul. Ks. Jana Hinza 1. Strzelnica powstała w ramach Konkursu Ministerstwa Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie 2023” nr 1/2023/CWCR.

Strzelnica jest kompletnym, multimedialnym, przenośnym, strzeleckim systemem szkolno-treningowym, opracowanym na potrzeby rynku cywilnego na bazie systemów wojskowych. Umożliwia prowadzenie szkolenia strzeleckiego w zakresie podstawowym i zaawansowanym przy użyciu systemów symulacji laserowej broni. Działa w oparciu o wirtualną rzeczywistość, kształtując i utrwalając prawidłowe nawyki strzeleckie w sytuacjach zbliżonych do rzeczywistych realiów użycia broni palnej.

Prawo do korzystania z wirtualnej strzelnicy mają uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy oraz uczniowie szkół prowadzących działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa, organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz obronności państwa, przedstawiciele służb mundurowych oraz podmioty/osoby chcące nabyć umiejętności obronne. Korzystanie ze strzelnicy będzie odbywać się według harmonogramów i porozumień zawartych między Zespołem Szkół w Tuchomiu a zainteresowanymi podmiotami. Pracownia będzie służyła głównie uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych podczas zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa, pozwalając na naukę i doskonalenie umiejętności w zakresie: bezpiecznego posługiwania się bronią, w tym manualnej jej obsługi; celowania z wykorzystaniem różnych rodzajów celowników mechanicznych i kolimatorów o „małych” powiększeniach; ćwiczeń w obserwacji, rozpoznaniu i identyfikacji celów; prowadzenia celnego ognia z różnych postaw, na różnych odległościach, w tym do celów ruchomych, ukazujących się przy zmiennych warunkach oświetleniowych i ograniczonej widoczności; wspólnego wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania.

W celu zawarcia porozumienia i ustalenia harmonogramu korzystania ze strzelnicy należy kontaktować się z Dyrektorem Zespołu Szkół w Tuchomiu pod numerem telefonu: 59 821 56 23 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00. 

Osoby z terenu Gminy Tuchomie zainteresowane tematyką pro obronną i sportem strzeleckim, zainteresowane utworzeniem organizacji pozarządowej prowadzącej działalność na rzecz obronności państwa i chcące wesprzeć Dyrektora Zespołu Szkół w Tuchomiu w prowadzeniu strzelnicy proszone są o kontakt z Beatą Szwindowską pracownikiem Urzędu Gminy Tuchomie do dnia 15 grudnia 2023 r., pod numerem telefonu 59 821 50 54, bądź osobiście pok. nr 9 (na pierwszym piętrze).

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności