Logo Gminy Tuchomie

Wyborcze zebrania wiejskie i Fundusz Sołecki

Zgodnie z ustaleniami podczas spotkania wójta z sołtysami gminy Tuchomie, wyborcze  zebrania wiejskie w sołectwach gminy Tuchomie, podczas których zostaną przeprowadzone wybory sołtysów i rad sołeckich, odbędą się w sierpniu (Kramarzyny, Tągowie i Tuchomko) oraz wrześniu (pozostałe sołectwa).

W przypadku terminu wrześniowego, wybory zostaną przeprowadzone w trakcie zebrań, których przedmiotem będzie również uchwalenie funduszu sołeckiego na rok 2025.

W Kramarzynach, Tągowiu i Tuchomku zaplanowano (zgodnie z decyzją sołtysów) po dwa zebrania: wyborcze w sierpniu oraz dot. uchwalenia funduszu sołeckiego na 2025 r. - we wrześniu.

Wszystkich mieszkańców sołectw zachęcamy do aktywnego udziału w zebraniach oraz procesie wyborczym. Zachęcamy również do zgłaszania propozycji do funduszu sołeckiego do połowy sierpnia. Propozycje należy składać do sołtysów. 

wyliczenia

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności