Logo Gminy Tuchomie

„Promocja kaszubskiej kultury poprzez ukazanie tradycji kulinarnych obszaru LSROR”

Lokalizacja: Tuchomie
Data rozpoczęcia: 10 kwiecień 2014
Data zakończenia: 29 maj 2015
Koszt całkowity: 44.286,66 zł
Montaż finansowy: Całkowity koszt projektu: 44.286,66 zł; wysokość dofinansowania: 27.038,00 zł; wkład własny: 17.248,66 zł
Program: Program Operacyjny RYBY 2007-2013
 
Planowana operacja polegała na zakupie wyposażenia zaplecza kuchennego obiektu CMS w Tuchomiu w postaci pieca konwekcyjno - parowego. Ponadto w ramach realizacji operacji zorganizowano cykl 3 pokazów kulinarnych na którym przy pomocy zakupionego pieca przygotowywane będą tradycyjne kaszubskie dania. Z pokazów tych został stworzony profesjonalny film, który będzie dostępny na płytach CD. Przedsięwzięcie to pozwoliło na poprawienie oferty turystycznej, gdyż dzięki wyposażeniu budynek służyć będzie do organizacji imprez kulturalnych, promocyjnych, spotkań kulinarnych, szkoleń i wielu innych o charakterze promocyjnym i kulturalnym w których uczestniczą zarówno mieszkańcy obszaru LSROR jak i turyści.
Realizacja wskazanego przedsięwzięcia wymaga poniesienia wydatków obejmujących:
  1. zakup pieca konwekcyjno-parowego- 35670,00 zł brutto
  2. usługa związana z montażem pieca –      999,99 zł brutto
  3. usługa związana z przeprowadzeniem cyklu 3 pokazów kulinarnych – 5916,67  zł brutto
  4. usługa związana ze sfilmowaniem pokazów oraz utworzeniem filmu z pokazów kulinarnych –  1700,00 zł brutto
Środki na realizację projektu pozyskano w ramach konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Rybacką „Pojezierze Bytowskie” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności objętego PO RYBY 2007-2013.

 Wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności