Logo Gminy Tuchomie

Zagospodarowanie terenu przy rzece Kamienica w Tuchomiu

Lokalizacja: Tuchomie
Data rozpoczęcia: 12 listopad 2013
Data zakończenia: 25 październik 2014
Montaż finansowy: Całkowity koszt projektu: 34.944,35 zł,
wysokość dofinansowania: 27.955,00 zł,
wkład własny: 6989,35 zł
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 r.
 
Zakres rzeczowy WOPP:
  1. Zagospodarowanie terenu przy rzece Kamienica w Tuchomiu
  2. W ramach realizacji operacji zagospodarowano 1 teren rekreacyjny przy rzece Kamienicy w Tuchomiu, nieopodal remizy OSP w Tuchomiu, gdzie na przygotowanym terenie - plac z kostki brukowej oraz usunięciu starego ogrodzenia zostały postawione, stoły z ławkami typ 1 – 7 kpl, , ławki typ 2 bez oparcia 6 szt, kładka drewniana, 1 miejsce na ognisko. Ponadto powstała 1 tablica pamiątkowa zadania
  1.  Tablica pamiątkowa zadania

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchomiu

Środki na realizację projektu pozyskano w ramach konkursu ogłoszonego przez Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013.
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności