Logo Gminy Tuchomie

Komisja Budżetowo-Gospodarcza

Informujemy o posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 12 października 2023 roku (czwartek) o godzinie 10:00  w sali nr 1 Urzędu Gminy w  Tuchomiu. 

Planowana tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wypracowanie propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 2024 rok.
 3. Zapoznanie z założeniami do budżetu gminy na 2024 rok.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał i tematów na sesję Rady Gminy:
  1. zmiany w tegorocznym budżecie gminy,
  2. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuchomie na lata 2023-2035,
  3. zamiany i sprzedaże działek,
  4. zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, 
  5. przekazanie Klubu Seniora w Tągowiu pod Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchomiu,
  6. przekazanie Klubu Seniora w Kramarzynach pod Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchomiu,
  7. zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu.
 5. Rozpatrzenie wniosków z tegorocznych zebrań wiejskich.
 6. Sprawy bieżące, w tym rozpatrzenie pism.
 7. Zamknięcie posiedzenia.
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
wydarzenia