Poniedziałek, 25 września 2023
Imieniny: Aurelia, Władysław, Kamil
słonecznie
9°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

Kalendarz Wydarzeń

2023

Wrzesień

Pt
1
So
2
Nd
3
Pn
4
Wt
5
Śr
6
Cz
7
Pt
8
So
9
Nd
10
Pn
11
Wt
12
Śr
13
Cz
14
Pt
15
So
16
Nd
17
Pn
18
Wt
19
Śr
20
Cz
21
Pt
22
So
23
Nd
24
Pn
25
Wt
26
Śr
27
Cz
28
Pt
29
So
30
XXX Sesja Rady Gminy Tuchomie

Informujemy o zwołaniu XXX sesję VIII kadencji Rady Gminy Tuchomie, która odbędzie się w dniu 8 września (piątek) 2023 roku o godzinie 9:00 w Urzędzie Gminy w Tuchomiu w sali nr 20.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie obecności.
 2. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zmiany porządku obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany uchwały budżetowej Gminy Tuchomie na rok 2023
  2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuchomie na lata 2023-2035
  3. zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
  4. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości gruntowej od osoby fizycznej – działka nr 484/1 w Trzebiatkowej
  5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka nr 291/13 w Kramarzynach
 6. Wnioski, oświadczenia radnych oraz zapytania sołtysów.
 7. Zamknięcie obrad.
Dożynki Gminne

Serdecznie zapraszamy na Dożynki Gminne, które odbędą się 02.09.2023 r. (sobota) o godz. 14:00 na boisku sportowym przy ZS w Tuchomiu

X Piknik ekologiczny

Stowarzyszenie Wędkarzy Tuchomskich „LIN” zaprasza na XX Piknik Ekologiczny, który odbędzie się 20 sierpnia 2023 r. o godz. 13:00 nad jeziorem Długim w Tuchomku.

Letni Festyn z Firmą STAKOM

Serdecznie zapraszamy na "Letni Festyn z Firmą STAKOM", który odbędzie się 19 sierpnia na placu rekreacyjnym przy Centrum Międzynarodowych Spotkań w Tuchomiu (ul. Szkolna 4 ).

W programie imprezy:

 • godz. 14:00 - Turniej Piłkarski roczników 2015 oraz 2016
 • godz. 17:00 - Puchar Polski Strongman
 • Bezpłatna strefa animacji dla dzieci: dmuchańce, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże, kolorowe warkoczyki, akcja "Kolor w górę" z proszkami holi.
 • Stoisko edukacyjne Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Bytowie
 • Stoisko gastronomiczne

Organizatorzy: Firma STAKOM, GOK Tuchomie, Sołectwo Tuchomie

Święto Swojskiego Chleba w Piasznie

Serdecznie zapraszamy na Święto Swojskiego Chleba w Piasznie na Górze Lemana - 18.08.2023 r., godz. 14:00 - 18:00.

W programie:

opowieści o wypieku chleba i pokaz tradycyjnego wypieku
występy: Zespół Sami Swoi, Zespół Płomykowe Nutki, Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca Blos le tunc z Tuchomia
warsztaty garncarskie
warsztaty wikliniarskie
warsztaty wyplatania wianków wraz z konkursem na najpiękniejszy wianek
warsztaty malowania kaszubskich wzorów na deskach
upcykling - naturalny łapacz snów
swojskie jedzenie w kawiarence Lemanówka, grill
stoiska z ziołami, miodami, rękodziełem

Koncert Organowy

Koncert Organowy odbędzie się w kościele Św. Wojciecha w Tuchomiu.

Wystąpią:

 • Przemysław Juchniewicz - klarnet,
 • Bartosz Gołębiewski - organy,
 • Jan Szczypiorski - skrzypce
Kaszubski Triathlon 2023

Serdecznie zapraszamy na X edycję Kaszubskiego Triathlonu, która odbędzie się 22.07.2023 r. przy jeziorze Kamieniczno w Ciemnie. 

Wszystkie szczegóły dotyczące imprezy znajdują się na profilu FB imprezy

Zlot motocykli WSK

Zlot motocykli WSK, Masłowice Trzebiatkowskie - 8 lipca godzina 17.30

10-lecie rynku w Tuchomiu

Zapraszamy na obchody 10-lecia rynku w Tuchomiu

Festiwal Smaków Regionalnych

Zapraszamy na Festiwal Smaków Regionalnych w Trzebiatkowej.

Szczegóły w załączniku na plakacie. 

Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze

Zapraszamy na Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze, które odbędą się 01.07.2023 r. na Stadionie lekkoatletycznym w Bytowie o godz. 10:00

XXIX Sesja Rady Gminy Tuchomie

Informujemy o zwołaniu XXIX sesji VIII kadencji Rady Gminy Tuchomie, która odbędzie się w dniu 27 czerwca (wtorek) 2023 roku o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy w Tuchomiu w sali nr 20. 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie obecności.
 2. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zmiany porządku obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Tuchomie za rok 2022:
  1. debata i rozpatrzenie raportu o stanie gminy;
  2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tuchomie wotum zaufania;
 6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem    z wykonania budżetu Gminy Tuchomie za rok 2022;
  2. absolutorium dla Wójta Gminy Tuchomie z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok;
  3. zmiany uchwały budżetowej Gminy Tuchomie na rok 2023;
  4. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuchomie na lata 2023-2033;
  5. trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Tuchomiu;
  6. określenia stawki za kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych;
  7. wyrażenia zgody na przystąpienie do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Kaszuby” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  8. zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Kaszuby” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  9. określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego;
  10. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka nr 332/3 położona w Kramarzynach;
  11. zmiany uchwały nr XXVIII/317/2023 Rady Gminy Tuchomie z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości;
  12. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy – działka nr 80 położona w Modrzejewie.
 7. Informacja o Ocenie Zasobów Pomocy Społecznej za 2022 rok.
 8. Sprawozdanie z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022.
 9. Wnioski, oświadczenia radnych oraz zapytania sołtysów.
 10. Zamknięcie obrad.

 

VIII Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Bytowskiego

 Starosta Bytowski serdecznie zaprasza na VIII Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Bytowskiego, który odbędzie się w dniu 25 czerwca 2023 r. o godz. 10.30 w Bytowie – w Zespole Szkół Ponadpodstawowych przy ul. Generała Sikorskiego 35

Komisja Rewizyjna

Informujemy o  posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tuchomie, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2023 roku (wtorek) o godzinie  8:00 w sali nr 1 Urzędu Gminy. 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Funkcjonowanie działalności Gminnego Żłobka w Tuchomiu za 2022 rok – wyjazd w teren.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Zamknięcie posiedzenia.
Spotkanie sołtysów gminy Tuchomie

Informujemy o spotkaniu sołtysów gminy Tuchomie, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Gminy w Tuchomiu.

Porządek spotkania:

 1. Spotkanie z Panią Stefanią Malczewską – Przewodniczącą Gminnej Rady Seniorów: problemy seniorów, plany działalności.
 2. Spotkanie z Panem Romanem Jurczakiem - Kierownikiem Nadzoru Wodnego PGW Wody Polskie w Bytowie: projekty dotyczące melioracji i zbiorników wodnych, utrzymanie rzeki Kamienicy.
 3. Sprawy bieżące, w tym:
  •  wyniki przetargów;
  • konsultacje nowych projektów;
  • dodatek emerytalny dla sołtysów;
  • lokale wyborcze
  • imprezy, świetlice;
  • fundusz sołecki na 2024 r.
 4. Spotkanie z Panem Tomaszem Rohde – Kierownikiem Referatu Gospodarczego UG w Tuchomiu: stan realizacji inwestycji i remontów.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia.
Gminne Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Zapraszamy na Gminne Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Boisko sportowe w Tuchomku, godz.14:30

 • srażacka strefa dla dzieci,
 • strefa kulinarna - KGW "Płomyk"
Komisja Rewizyjna

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tuchomie, które odbędzie się w dniu 1 czerwca 2023 roku (czwartek) o godzinie  13:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Opiniowanie wykonania budżetu gminy za 2022 rok – przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium.
 3. Analiza sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej za rok 2022.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zamknięcie posiedzenia.
Komisai Budżetowo-Gospodarcza

Informujemy o zwołaniu posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 1 czerwca 2023 roku (czwartek) o godzinie 10:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy w  Tuchomiu.   

Planowana tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2022.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał  i tematów na sesję Rady Gminy:
  1. przedstawienie raportu o stanie gminy za 2022 rok,
  2. udzielenie Wójtowi Gminy Tuchomie wotum zaufania,
  3. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok,
  4. absolutorium dla Wójta Gminy Tuchomie z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok,
  5. zmiany w tegorocznym budżecie gminy.
 4. Wyniki ostatnich przetargów.
 5. Nowe projekty o środki zewnętrzne.
 6. Planowane obszary zainwestowania w zakresie budownictwa, modernizacja i remonty budynków gminnych.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

 

Wydarzenia kulturalne

W bieżącym tygodniu w gminie Tuchomie odbędzie się szereg ciekawych wydarzeń, które z pewnością zainteresują mieszkańców.

Piątek, 26 maja 2023 r.

 1. Uroczystość przekazania przez prof. Janusza Jutrzenka Trzebiatowskiego darowizny ośmiu dzieł malarskich jego autorstwa dla społeczności Ziemi Tuchomskiej – sala nr 20 Urzędu Gminy w Tuchomiu, godz. 12.00.
 2. Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu, godz. 12.30:
  • występy artystyczne z okazji Dnia Samorządowca i Dnia Matki;
  • wystawa fotograficzna – 33 Lata Samorządu;
  • wystawa plastyczna – Moja Mała Ojczyzna.
 3. Zwiedzanie budowy nowej siedziby Biblioteki Publicznej Gminy Tuchomie, godz. 13.30.

Sobota, 27 maja 2023 r.

 1. Otwarcie Galerii Plakatu Janusza Jutrzenka Trzebiatowskiego – Zespół Szkół w Tuchomiu, godz. 11.00.
 2. Piknik Wiosenny, czyli XXII Zjazd Trzebiatowskich w Trzebiatkowej:
  • godz. 15.00 - Msza Święta w kościele w Trzebiatkowej;
  • godz. 16.00 - przemarsz przez Trzebiatkową do Amfiteatru;
  • godz. 16.15 – Wiosenny Piknik Rodzinny -  wydarzenie organizowane przez Rodziny Trzebiatowskich i Koło Gospodyń Wiejskich z Trzebiatkowej w ramach XXII Zjazdu Trzebiatowskich. W czasie pikniku będzie wiele ciekawych zajęć dla wszystkich pokoleń uczestników Zjazdu i mieszkańców, m.in.: program artystyczny i zajęcia w amfiteatrze prowadzone przez „Teatr Qfer” z Gdańska oraz Rodzinny Turniej Piłkarski dla drużyn rodzinnych.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Komisa Potrzeb Społecznych

Informujemy o  posiedzeniu Komisji Potrzeb Społecznych Rady Gminy Tuchomie, które odbędzie się w dniu 24 maja 2023 roku (środa) o godzinie 11:00 w sali  nr 1 Urzędu Gminy w  Tuchomiu.                 
                                                                                                                                
 Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Funkcjonowanie Dziennego Domu Senior – Wigor – spotkanie z Przewodniczącą Rady Seniorów, wnioski do Seniority.
 3. Informacja GOPS na temat działalności i opieki nad osobami niepełnosprawnymi, tematy narkomanii i alkoholizmu oraz uzależnień.
 4. Informacja o Ocenie Zasobów Pomocy Społecznej za 2022 rok
 5. Sprawozdanie z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i   Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022.
 6. Zaopiniowanie tematów i projektów uchwał na sesję Rady Gminy:
  • przedstawienie raportu o stanie gminy za 2022 rok,
  • udzielenie Wójtowi Gminy Tuchomie wotum zaufania,
  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok,
  • absolutorium dla Wójta Gminy Tuchomie z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok,
  • określenie stawki za kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych.
 7. Spotkanie z Animatorami Sportu – funkcjonowanie boisk i orlików.
 8. Informacja o przygotowaniu infrastruktury wypoczynkowej do sezonu letniego.
 9. Sprawy bieżące, w tym wnioski o środki zewnętrzne, arkusze organizacyjne szkół na rok szkolny 2023/2024, stałe obwody głosowania.
 10. Zamknięcie posiedzenia. 
DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.