Logo Gminy Tuchomie

Komisja Rolna, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 18 października 2023 roku (środa) o godzinie 10:00 w sali nr 1 Urzędu Gminy w Tuchomiu.

Planowana tematyka posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Spotkanie z Prezesem Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno – Gospodarka odpadami.
  3. Spotkanie ze Starostą Powiatu Bytowskiego oraz Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych – wnioski z zebrań odnośnie dróg powiatowych oraz plany na 2024 rok.
  4. Zaopiniowanie programu usuwania azbestu.
  5. Wypracowanie propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 2024 rok.
  6. Zapoznanie z założeniami do budżetu gminy na 2024 rok.
  7. Odśnieżanie dróg gminnych.
  8. Rozpatrzenie wniosków z tegorocznych zebrań wiejskich.
  9. Sprawy bieżące.
  10. Zamknięcie posiedzenia.
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
wydarzenia