Logo Gminy Tuchomie

Komisja Budżetowo-Gospodarcza

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy Tuchomie, które odbędzie się w dniu 22 listopada 2023 roku (środa) o godzinie 10:00 w sali nr 1 Urzędu Gminy w  Tuchomiu.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał  na sesję Rady Gminy:
  1. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/339/2023 Rady Gminy Tuchomie z dnia 27 października 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów  oraz opłaty targowej na terenie Gminy Tuchomie,
  2. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/340/2023 Rady Gminy Tuchomie z dnia 27 października 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2024,
  3. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/341/2023 rady Gminy Tuchomie z dnia 27 października 2023 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Tuchomie,
  4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tuchomie wraz ze szczegółową inwentaryzacją”,
  5. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tuchomie na rok 2023,
  6. podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuchomie na lata 2023-2035.
 3. Opiniowanie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2035.
 4. Opiniowanie budżetu gminy Tuchomie na rok 2024.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie od punktu 3 do punktu 4 odbędzie się w trybie § 66 ust.1 Statutu Gminy Tuchomie - wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Tuchomie.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
wydarzenia