Logo Gminy Tuchomie

Komisja Potrzeb Społecznych

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Potrzeb Społecznych Rady Gminy Tuchomie, które odbędzie się w dniu 22 listopada 2023 roku (środa) o godzinie 12:00 w sali  nr 1 Urzędu Gminy w  Tuchomiu. 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Opiniowanie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2035.
  3. Opiniowanie budżetu gminy Tuchomie na rok 2024.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie odbędzie się w trybie § 66 ust.1 Statutu Gminy Tuchomie - wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Tuchomie.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
wydarzenia