Logo Gminy Tuchomie

Komisja Rolna, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej

Informujemy o posiedzeniu Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 6 grudnia 2023 roku (środa) o godzinie 10:30  w sali  nr 1 Urzędu Gminy w Tuchomiu.  

Planowana tematyka posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w uchwale Nr XII/150/2020 Rady Gminy Tuchomie z dnia 12 listopada 2020 r.  w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Tuchomie oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
  3. Sprzedaże i zagospodarowanie działek gminnych – rozpatrzenie wniosku o dzierżawę pod fotowoltaikę.
  4. Wnioski komisji do projektu budżetu i WPF na 2024 rok, w tym określenie drogi do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (wod-kan, azbest, folia rolnicza).
  5. Zaopiniowanie koncepcji przebiegu trasy rowerowej EuroVelo.
  6. Sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2023.
  7. Plan pracy Komisji na 2024 rok.
  8. Sprawy bieżące, w tym zieleń, remonty i utrzymanie dróg.
  9. Zamknięcie posiedzenia.
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
wydarzenia