Logo Gminy Tuchomie

Komisja Potrzeb Społecznych

Informujemy o posiedzeniu Komisji Potrzeb Społecznych Rady Gminy Tuchomie, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2024 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w sali  nr 1 Urzędu Gminy w  Tuchomiu. 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie tematów i projektów uchwał na sesje Rady Gminy:
  1. Zmiany w statutach sołectw Gminy Tuchomie,
  2. uchwała w sprawie zmiany Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024,
  3. porozumienie z Samorządami odnośnie Projektu SenioRITA II.
 3. Spotkanie z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Tuchomiu w sprawie złożenia informacji o działalności GOK i CMS – ustalenie kalendarza imprez na 2024 rok.
 4. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuchomiu - spotkanie z Panią Dyrektor Gminnej Biblioteki  Publicznej w Tuchomiu.
 5. Informacja na temat rozstrzygniętych w 2024 roku konkursów na dotacje dla organizacji pozarządowych - krótkie charakterystyki.
 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Tuchomie za rok 2023. 
 7. Sprawy bieżące, w tym zapoznanie się z projektami budowlanymi – kompleks sportowo – rekreacyjny, hala Olimpia, żłobek.
 8. Zamknięcie posiedzenia. 
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
wydarzenia