Logo Gminy Tuchomie

Konsultacje społeczne dot. zmian w statutach sołectw

Wójt Gminy Tuchomie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 710/2024 Wójta Gminy Tuchomie z dnia 5 lutego 2024 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami dot. wprowadzenia zmian w statutach sołectw w dn. 15 lutego 2024 r. o godz. 16.00, w sali nr 20 Urzędu Gminy w Tuchomiu, ul. Jana III Sobieskiego 16, 77-133 Tuchomie odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne dot. wprowadzenia zmian w statutach sołectw położonych na terenie gminy Tuchomie.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Tuchomie do udziału w spotkaniu konsultacyjnym.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
wydarzenia