Logo Gminy Tuchomie

Komisja Budżetowo-Gospodarcza

Informujemy o posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 16 lutego 2024 roku (piątek) o godzinie 9:00 w sali nr 1 Urzędu Gminy w  Tuchomiu.

Planowana tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie uchwał  i tematów na sesję Rady Gminy:
  1. zasady i tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
  2. zmiany w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej,
  3. ustalenie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Tuchomie uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach oraz kandydatów na strażaka, uczestniczących w szkoleniu podstawowym,
  4. ustalenie wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Tuchomie,
  5. nabycie, przekazanie i zamiany nieruchomości.
 3. Bezpieczeństwo obywateli – zapoznanie się z funkcjonowaniem i problemami OSP i Policji.
 4. Inwestycje gminne – informacja o wynikach przetargów, dyskusja o nowych projektach.
 5. Sprawy bieżące, w tym informator gminny, sprzedaże i zamiany działek.
 6. Zamknięcie posiedzenia.
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
wydarzenia