Logo Gminy Tuchomie

Komisja Rolna, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej

Informujemy o posiedzeniu Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 27 października 2023 roku (piątek) o godzinie 10:30  w sali  nr 1 Urzędu Gminy w Tuchomiu.

Planowana tematyka posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Tuchomie.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Zamknięcie posiedzenia.
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
wydarzenia