Logo Gminy Tuchomie
Powróć do: DLA MIESZKAŃCÓW

Ciepłe mieszkanie

Wójt Gminy Tuchomie ogłasza  nabór wniosków o dofinansowanie m.in. wymiany źródła ciepła w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Dnia 20 lipca 2023r. Gmina Tuchomie podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, na realizację Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym (więcej  niż dwa lokale mieszkalne), którzy posiadają  nieefektywne źródło ciepła nadające się do wymiany.

Dofinansowanie obejmuje zakup kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Realizując powyższe zadanie można dodatkowo wykonać instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymianę okien i drzwi, wykonać wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie jest także przygotowanie dokumentacji projektowej powyższego przedsięwzięcia.

Wysokość otrzymanej dotacji zależna jest od dochodów wnioskodawcy.

Nabór wniosków trwa od 1 sierpnia 2023 r. do wyczerpania otrzymanego grantu. Zakończenie realizacji projektu zaplanowano najpóźniej do 30.09.2025 r.

Informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Tuchomie, pok. nr 3, tel. kontaktowy 59 821 50 51.

Pliki do pobrania:

1. Program priorytetowy Cieple Mieszkanie.pdf
Format: pdf, 691.86 kB
4. Wniosek o dofinansowanie.pdf
Format: pdf, 372.72 kB
6. Lista sprawdzajaca.pdf
Format: pdf, 209.17 kB
7. Wzór umowy dotacji Ciepłe Mieszkanie.pdf
Format: pdf, 184.03 kB
8. Zestawienie rzeczowo finansowe.pdf
Format: pdf, 163.17 kB
9. Oświadczenie współmałżonków.pdf
Format: pdf, 105.56 kB
10. Zgoda współwłaścicieli.pdf
Format: pdf, 95.48 kB
11. Wniosek o płatność dotacji.pdf
Format: pdf, 188.19 kB
13. Oświadczenie wykonawcy robót.pdf
Format: pdf, 108.23 kB
15. Wzór protokołu końcowego.pdf
Format: pdf, 178.95 kB