Logo Gminy Tuchomie

Komisja Rewizyjna

Informujemy o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tuchomie, które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2023 roku (wtorek) o godzinie 13:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy. 

Planowana tematyka posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy Tuchomie na rok 2024 oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2035.
  3. Działalność sal gimnastycznych przy szkołach w Tuchomiu i Kramarzynach.
  4. Sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2023.
  5. Plan pracy komisji na 2024 rok.
  6. Sprawy bieżące.
  7. Zamknięcie posiedzenia.
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
wydarzenia