Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 18 kwietnia 2024
Imieniny: Apoloniusz, Bogusława, Bogusław
pochmurno
6°C

XXXIII Sesja Rady Gminy Tuchomie

Informujemy o zwołaniu XXXIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Tuchomie, która odbędzie się w dniu 28 grudnia (czwartek) 2023 roku o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy w Tuchomiu w sali nr 20. 

Część I w Urzędzie Gminy w Tuchomiu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie obecności.
 2. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zmiany porządku obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchomie na lata 2024-2035;
  2. uchwalenia budżetu Gminy Tuchomie na 2024 rok;
  3. przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Tuchomie;
  4. uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Tuchomie – w części dotyczącej działki nr 272/16;
  5. zmiany uchwały nr XXX/337/2023 Rady Gminy Tuchomie z dnia 8 września 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości gruntowej od osoby fizycznej;
  6. zmiany uchwały Nr XII/150/2020 Rady Gminy Tuchomie z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Tuchomie oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
  7. udzielenia dotacji celowej na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
  8. ustalenia wysokości opłaty za świadczenia w Gminnym Żłobku w Tuchomiu oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Tuchomiu;
  9. przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tuchomie;
  10. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Tuchomie;
  11. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024;
  12. ustanowienia „Wieloletniego Programu Osłonowego Gminy Tuchomie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;
  13. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;
  14. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;
  15. zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tuchomie na 2024 rok
 6. Przedstawienie planów pracy komisji stałych na 2024 rok.
 7. Przedstawienie sprawozdań z realizacji planów pracy komisji.
 8. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 9. Informacja o sprawozdaniu z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Tuchomie za rok 2022.
 10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Tuchomie w roku szkolnym 2022/2023.
 11. Wnioski, oświadczenia radnych, oraz zapytania sołtysów.
 12. Zamknięcie obrad.

Część II w Centrum Międzynarodowych Spotkań w Tuchomiu.

 • Uroczyste podsumowanie roku 2023.
 • Przekazanie samochodu dla Posterunku Policji w Tuchomiu. 
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
wydarzenia

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.