Logo Gminy Tuchomie
Powróć do: DLA MIESZKAŃCÓW

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

W załączniku publikujemy listę zawierającą dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowaną według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów.

Dane obejmują informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usług.