Logo Gminy Tuchomie
Powróć do: DLA MIESZKAŃCÓW

Oświata i edukacja

Gmina Tuchomie jest organem prowadzącym dla:

Zespołu Szkół w Tuchomiu, w skład którego wchodzi:

  1. Przedszkole w Tuchomiu,
  2. Szkoła Podstawowa w Tuchomiu.

Dyrekcja:
mgr Adam Sandak
mgr Lucyna Błaż

E-Mail: biuro@szkola.tuchomie.pl
https://zstuchomie.edupage.org/


Szkoły Podstawowej w Kramarzynach, w skład której wchodzi:

  1. Szkoła Podstawowa w Kramarzynach,
  2. oddziały przedszkolne w Kramarzynach i Trzebiatkowej.

Dyrekcja:
mgr Adam Stobiński
mgr Grzegorz Starzyński

E-Mail: szkolakramarzyny@wp.pl
https://szkolakramarzyny.edupage.org/