Logo Gminy Tuchomie
Powróć do: GMINA TUCHOMIE

Położenie

Gmina Tuchomie jest położona w zachodniej części województwa pomorskiego. Ogólna powierzchnia gminy wynosi 111 km2, W skład gminy wchodzi 13 obrębów:

 • Modrzejewo
 • Tągowie
 • Tuchomko
 • Nowe Huty
 • Tuchomie
 • Masłowice Tuchomskie
 • Kramarzyny
 • Masłowice Trzebiatowskie
 • Trzebiatkowa
 • Ciemno
 • Piaszno
 • Zagony


Przeważającą część powierzchni gminy(67,1%) zajmują użytki rolne. Lasy stanowiące (21,8%) powierzchni zlokalizowane są głównie w północno - zachodniej części Modrzejewa, na północy Masłowiczek, we wschodniej części obrębów Masłowice i Nowe Huty, na południu Ciemna i w północnej części Kramarzyn.

Na obszarze gminy kulminację stanowi wzniesienie położone w południowo – wschodniej części obrębu Kramarzyny, osiągające wysokość 223 m n.p.m. Typowo rolniczy teren, urozmaicona rzeźba, jeziora o dużej czystości wód, rozległe obszary leśne oraz bogaty świat dzikich zwierząt. Wszystkie te czynniki sprawiają, że gmina jest atrakcyjna pod względem turystycznym.