Logo Gminy Tuchomie
Powróć do: Zarządzanie kryzysowe

Wykaz szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności w Gminie Tuchomie związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na potrzeby zapewnienia ochrony lokalnej społeczności w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Wójt Gminy Tuchomie określił w formie wykazu szczególne formy udzielania pomocy dla lokalnej społeczności w Gminie Tuchomie (Zarządzenie nr 215/2020 Wójta Gminy Tuchomie z dnia 5 maja 2020 r.).

Wykaz szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Tuchomie, w szczególności dla osób starszych, niepełnosprawnych, a także osób objętych kwarantanną lub nadzorem epidemicznym, które nie mają możliwości zorganizowania jej we własnym zakresie obejmuje:
 
  1. zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup leków, środków czystości oraz środków higienicznych dla osób i rodzin, nieprzekraczających kryteriów dochodowych ustalonych art. 8 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.); 
  1. pomoc niepieniężna:
  • zaopatrzenie w żywność
  • pomoc żywnościowa w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”;
  • zaopatrzenie w przepisane przez lekarza leki i inne niezbędne do przetrwania artykuły pierwszej potrzeby;
  • kontakt telefoniczny z osobami pozostającymi w kwarantannie domowej, w celu ustalenia ich aktualnej sytuacji oraz potrzeb;
  • udzielanie schronienia osobom bezdomnym;
  • interwencja kryzysowa; g) zdalna pomoc psychologiczna i terapeutyczna;
  • udzielanie innych form pomocy na zasadach określonych w obowiązujących przepisach o pomocy społecznej.
Udzielenie pomocy wymienionej w wykazie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców w Gminie Tuchomie, następuje na wniosek osoby wymagającej wsparcia lub jej opiekuna prawnego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do  zarządzenia.

Pliki do pobrania:

Wniosek
Format: pdf, 95.63 kB